Tổng hợp full clip đá gà Thomo – Campuchia ngày 30/1/2023

Tổng hợp video đá gà trường gà Thomo ngày 30/1/2023. Sau thời gian nghỉ tết trường gà Thomo đã trở lại thi đấu vào ngày 30/1 sau đây là tổng hợp các trận đá gà trực tiếp Thomo đầu năm mới.

Video đá gà Casino 67 trường gà Thomo ngày 30/1/2023

Video đá gà trường gà Thomo casino 999 & 67 ngày 30/1/2023
Video đá gà trường gà Thomo casino 999 & 67 ngày 30/1/2023

Trận 1

Trận 2

Trận 3

Trận 4

Trận 5

Trận 6

Trận 7

Trận 8

Trận 9

Trận 10

Trận 11

Trận 12

Trận 13

Trận 14

Trận 15

Trận 16

Trận 17

Trận 18

Trận 19

Trận 20

Trận 21

Trận 22

Trận 23

Trận 24

Trận 25

Trận 26

Trận 27

Trận 28

Trận 29

Trận 30

Trận 31

Trận 32

Trận 33

Trận 34

Trận 35

Trận 36

Trận 37

Trận 38

Trận 39

Trận 40

Trận 41

Trận 42

Trận 43

Trận 44

Trận 45

Secured By miniOrange