Tổng hợp full clip đá gà Thomo – Campuchia ngày 28/11/2022

Tổng hợp video đá gà hôm nay ngày 28/11/2022. Dưới đây là 40 trận đá gà trực tiếp Thomo đấu diễn ra trong ngày tại đấu trường Thomo – Campuchia cực kỳ hấp dẫn.

Video đá gà Thomo trận 1 ngày 28/11/2022

Mục lục

 


Đá gà cựa sắt Thomo trận 1 ngày 28 tháng 11 năm 2022

Video đá gà Thomo trận 2 ngày 28/11/2022

Đá gà cựa sắt Thomo trận 2 ngày 28 tháng 11 năm 2022

Video đá gà Thomo trận 3 ngày 28/11/2022

Đá gà cựa sắt Thomo trận 3 ngày 28 tháng 11 năm 2022

Video đá gà Thomo trận 4 ngày 28/11/2022

Đá gà cựa sắt Thomo trận 4 ngày 28 tháng 11 năm 2022

Video đá gà Thomo trận 5 ngày 28/11/2022

Đá gà cựa sắt Thomo trận 5 ngày 28 tháng 11 năm 2022

Video đá gà Thomo trận 6 ngày 28/11/2022

Đá gà cựa sắt Thomo trận 6 ngày 28 tháng 11 năm 2022

Video đá gà Thomo trận 7 ngày 28/11/2022

Đá gà cựa sắt Thomo trận 7 ngày 28 tháng 11 năm 2022

Video đá gà Thomo trận 8 ngày 28/11/2022

Đá gà cựa sắt Thomo trận 8 ngày 28 tháng 11 năm 2022

Video đá gà Thomo trận 9 ngày 28/11/2022

Đá gà cựa sắt Thomo trận 9 ngày 28 tháng 11 năm 2022

Video đá gà Thomo trận 10 ngày 28/11/2022

Đá gà cựa sắt Thomo trận 10 ngày 28 tháng 11 năm 2022

Video đá gà Thomo trận 11 ngày 28/11/2022

Đá gà cựa sắt Thomo trận 11 ngày 28 tháng 11 năm 2022

Video đá gà Thomo trận 12 ngày 28/11/2022

 

 

Đá gà cựa sắt Thomo trận 12 ngày 28 tháng 11 năm 2022

Video đá gà Thomo trận 13 ngày 28/11/2022

 

Đá gà cựa sắt Thomo trận 13 ngày 28 tháng 11 năm 2022

Video đá gà Thomo trận 14 ngày 28/11/2022

 

Đá gà cựa sắt Thomo trận 14 ngày 28 tháng 11 năm 2022

Video đá gà Thomo trận 15 ngày 28/11/2022


Đá gà cựa sắt Thomo trận 15 ngày 28 tháng 11 năm 2022

Video đá gà Thomo trận 16 ngày 28/11/2022

Đá gà cựa sắt Thomo trận 16 ngày 28 tháng 11 năm 2022

Video đá gà Thomo trận 17 ngày 28/11/2022

Đá gà cựa sắt Thomo trận 17 ngày 28 tháng 11 năm 2022

Video đá gà Thomo trận 18 ngày 28/11/2022

Đá gà cựa sắt Thomo trận 18 ngày 28 tháng 11 năm 2022

Video đá gà Thomo trận 19 ngày 28/11/2022

Đá gà cựa sắt Thomo trận 19 ngày 28 tháng 11 năm 2022

Video đá gà Thomo trận 20 ngày 28/11/2022

Đá gà cựa sắt Thomo trận 20 ngày 28 tháng 11 năm 2022

Video đá gà Thomo trận 21 ngày 28/11/2022

Đá gà cựa sắt Thomo trận 21 ngày 28 tháng 11 năm 2022

Video đá gà Thomo trận 22 ngày 28/11/2022

Đá gà cựa sắt Thomo trận 22 ngày 28 tháng 11 năm 2022

Video đá gà Thomo trận 23 ngày 28/11/2022

Đá gà cựa sắt Thomo trận 23 ngày 28 tháng 11 năm 2022

Video đá gà Thomo trận 24 ngày 28/11/2022

Đá gà cựa sắt Thomo trận 24 ngày 28 tháng 11 năm 2022

Video đá gà Thomo trận 25 ngày 28/11/2022

Đá gà cựa sắt Thomo trận 25 ngày 28 tháng 11 năm 2022

Video đá gà Thomo trận 26 ngày 28/11/2022

Đá gà cựa sắt Thomo trận 26 ngày 28 tháng 11 năm 2022

Video đá gà Thomo trận 27 ngày 28/11/2022

Đá gà cựa sắt Thomo trận 27 ngày 28 tháng 11 năm 2022

Video đá gà Thomo trận 28 ngày 28/11/2022

Đá gà cựa sắt Thomo trận 28 ngày 28 tháng 11 năm 2022

Video đá gà Thomo trận 29 ngày 28/11/2022

Đá gà cựa sắt Thomo trận 29 ngày 28 tháng 11 năm 2022

Video đá gà Thomo trận 30 ngày 28/11/2022

Đá gà cựa sắt Thomo trận 30 ngày 28 tháng 11 năm 2022

Video đá gà Thomo trận 31 ngày 28/11/2022

Đá gà cựa sắt Thomo trận 31 ngày 28 tháng 11 năm 2022

Video đá gà Thomo trận 32 ngày 28/11/2022

Đá gà cựa sắt Thomo trận 33 ngày 28 tháng 11 năm 2022

Video đá gà Thomo trận 33 ngày 28/11/2022

Đá gà cựa sắt Thomo trận 33 ngày 28 tháng 11 năm 2022

Video đá gà Thomo trận 34 ngày 28/11/2022

Đá gà cựa sắt Thomo trận 34 ngày 28 tháng 11 năm 2022

Video đá gà Thomo trận 35 ngày 28/11/2022

Đá gà cựa sắt Thomo trận 35 ngày 28 tháng 11 năm 2022

Video đá gà Thomo trận 36 ngày 28/11/2022

Đá gà cựa sắt Thomo trận 36 ngày 28 tháng 11 năm 2022

Video đá gà Thomo trận 37 ngày 28/11/2022

Đá gà cựa sắt Thomo trận 38 ngày 28 tháng 11 năm 2022

Video đá gà Thomo trận 38 ngày 28/11/2022

Đá gà cựa sắt Thomo trận 38 ngày 28 tháng 11 năm 2022

Video đá gà Thomo trận 39 ngày 28/11/2022

 

Đá gà cựa sắt Thomo trận 39 ngày 28 tháng 11 năm 2022

Video đá gà Thomo trận 40 ngày 28/11/2022

Đá gà cựa sắt Thomo trận 40 ngày 28 tháng 11 năm 2022

Xêm thêm video đá gà 29/11/2022

 

Secured By miniOrange