Tổng hợp full clip đá gà Thomo – Campuchia ngày 27/11/2022

Ngày 27/11/2022 đã diễn ra tổng cộng 23 độ đá gà trực tiếp Thomo. Tổng hợp các trận đấu đá gà cựa dao diễn ra vào ngày 27/11 tại trường gà Thomo – Campuchia chỉ có tại dagatructiepthomo.live.

Video đá gà Thomo trận 1 ngày 27/11/2022

Đá gà cựa sắt Thomo trận 1 ngày 27 tháng 11 năm 2022

Video đá gà Thomo trận 2 ngày 27/11/2022


Đá gà cựa sắt Thomo trận 2 ngày 27 tháng 11 năm 2022

Video đá gà Thomo trận 3 ngày 27/11/2022


Đá gà cựa sắt Thomo trận 3 ngày 27 tháng 11 năm 2022

Video đá gà Thomo trận 4 ngày 27/11/2022


Đá gà cựa sắt Thomo trận 4 ngày 27 tháng 11 năm 2022

Video đá gà Thomo trận 5 ngày 27/11/2022


Đá gà cựa sắt Thomo trận 5 ngày 27 tháng 11 năm 2022

Video đá gà Thomo trận 6 ngày 27/11/2022


Đá gà cựa sắt Thomo trận 6 ngày 27 tháng 11 năm 2022

Video đá gà Thomo trận 7 ngày 27/11/2022


Đá gà cựa sắt Thomo trận 7 ngày 27 tháng 11 năm 2022

Video đá gà Thomo trận 8 ngày 27/11/2022

Đá gà cựa sắt Thomo trận 8 ngày 27 tháng 11 năm 2022

Video đá gà Thomo trận 9 ngày 27/11/2022


Đá gà cựa sắt Thomo trận 9 ngày 27 tháng 11 năm 2022

Video đá gà Thomo trận 10 ngày 27/11/2022


Đá gà cựa sắt Thomo trận 10 ngày 27 tháng 11 năm 2022

Video đá gà Thomo trận 11 ngày 27/11/2022


Đá gà cựa sắt Thomo trận 11 ngày 27 tháng 11 năm 2022

Video đá gà Thomo trận 12 ngày 27/11/2022

Đá gà cựa sắt Thomo trận 12 ngày 27 tháng 11 năm 2022

Video đá gà Thomo trận 13 ngày 27/11/2022

Đá gà cựa sắt Thomo trận 13 ngày 27 tháng 11 năm 2022

Video đá gà Thomo trận 14 ngày 27/11/2022

Đá gà cựa sắt Thomo trận 14 ngày 27 tháng 11 năm 2022

Video đá gà Thomo trận 15 ngày 27/11/2022


Đá gà cựa sắt Thomo trận 15 ngày 27 tháng 11 năm 2022

Video đá gà Thomo trận 16 ngày 27/11/2022


Đá gà cựa sắt Thomo trận 16 ngày 27 tháng 11 năm 2022

Video đá gà Thomo trận 17 ngày 27/11/2022


Đá gà cựa sắt Thomo trận 17 ngày 27 tháng 11 năm 2022

Video đá gà Thomo trận 18 ngày 27/11/2022


Đá gà cựa sắt Thomo trận 18 ngày 27 tháng 11 năm 2022

Video đá gà Thomo trận 19 ngày 27/11/2022


Đá gà cựa sắt Thomo trận 19 ngày 27 tháng 11 năm 2022

Video đá gà Thomo trận 20 ngày 27/11/2022


Đá gà cựa sắt Thomo trận 20 ngày 27 tháng 11 năm 2022

Video đá gà Thomo trận 21 ngày 27/11/2022


Đá gà cựa sắt Thomo trận 21 ngày 27 tháng 11 năm 2022

Video đá gà Thomo trận 22 ngày 27/11/2022


Đá gà cựa sắt Thomo trận 22 ngày 27 tháng 11 năm 2022

Video đá gà Thomo trận 23 ngày 27/11/2022


Đá gà cựa sắt Thomo trận 23 ngày 27 tháng 11 năm 2022

Secured By miniOrange