Tổng hợp full clip đá gà Thomo – Campuchia ngày 25/12/2022

Tổng hợp 18 độ đá gà diễn ra vào ngày 25/12/2022. Xem video đá gà trực tiếp Thomo hôm nay được dagatructiepthomo.live cập nhật hằng ngày tại trường gà Campuchia.

18 Video các trận đá gà Thomo ngày 25/12/2022

Đá gà Thomo ngày 25-12-2022
Đá gà Thomo ngày 25-12-2022

Trận 1

Trận 2

Trận 3

Trận 4

Trận 5

Trận 6

Trận 7

Trận 8

Trận 9

Trận 10

Trận 11

Trận 12

Trận 13

Trận 14

Trận 15

Trận 16

Trận 17

Trận 18

Secured By miniOrange