Tổng hợp full clip đá gà Thomo – Campuchia ngày 24/12/2022

Tổng hợp 42 độ đá gà diễn ra vào ngày 24/12/2022. Xem clip đá gà Thomo trực tiếp được cập nhật hàng ngày đến từ Hồ Kê tại trường gà Campuchia.

42 Video đá gà Thomo ngày 24/12/2022

42 trận gà Thomo ngày 24-12
42 trận gà Thomo ngày 24-12

Dưới đây là clip đá gà trực tiếp Thomo được tổ chức tại bồ gà 67 Thomo ngày 24/12/2022.

Trận 1

Trận 2

Trận 3

Trận 4

Trận 5

Trận 6

Trận 7

Trận 8

Trận 9

Trận 10

Trận 11

Trận 12

Trận 13

Trận 14

Trận 15

Trận 16

Trận 17

Trận 18

Trận 19

Trận 20

Trận 21

Trận 22

Trận 23

Trận 24

Trận 25

Trận 26

Trận 27

Trận 28

Trận 29

Trận 30

Trận 31

Trận 32

Trận 33

Trận 34

Trận 35

Trận 36

Trận 37

Trận 38

Trận 39

Trận 40

Trận 41

Trận 42

Secured By miniOrange