Tổng hợp full clip đá gà Thomo – Campuchia ngày 22/11/2022

Dagatructiepthomo.live tổng hợp video diễn ra vào ngày 22/11/2022. Dưới đây là những nhận đấu hấp dẫn diễn ra tại trường gà Thomo tại Campuchia. Nếu bỏ lỡ các trận trực tiếp đá gà trong ngày có thể xem lại qua những trận đấu chúng mình tổng hợp sau đây.

Video đá gà Thomo trận 1 ngày 22/11/2022

Đá gà cựa sắt Thomo trận 1 ngày 22 tháng 11 năm 2022

Video đá gà Thomo trận 2 ngày 22/11/2022

Đá gà cựa sắt Thomo trận 2 ngày 22 tháng 11 năm 2022

Video đá gà Thomo trận 3 ngày 22/11/2022

Đá gà cựa sắt Thomo trận 3 ngày 22 tháng 11 năm 2022

Video đá gà Thomo trận 4 ngày 22/11/2022

Đá gà cựa sắt Thomo trận 4 ngày 22 tháng 11 năm 2022

Video đá gà Thomo trận 5 ngày 22/11/2022

Đá gà cựa sắt Thomo trận 5 ngày 22 tháng 11 năm 2022

Video đá gà Thomo trận 6 ngày 22/11/2022

Đá gà cựa sắt Thomo trận 6 ngày 22 tháng 11 năm 2022

Video đá gà Thomo trận 7 ngày 22/11/2022

Đá gà cựa sắt Thomo trận 7 ngày 22 tháng 11 năm 2022

Video đá gà Thomo trận 8 ngày 22/11/2022

Đá gà cựa sắt Thomo trận 8 ngày 22 tháng 11 năm 2022

Video đá gà Thomo trận 9 ngày 22/11/2022

Đá gà cựa sắt Thomo trận 9 ngày 22 tháng 11 năm 2022

Video đá gà Thomo trận 10 ngày 22/11/2022

Đá gà cựa sắt Thomo trận 10 ngày 22 tháng 11 năm 2022

Video đá gà Thomo trận 11 ngày 22/11/2022

Đá gà cựa sắt Thomo trận 11 ngày 22 tháng 11 năm 2022

Video đá gà Thomo trận 12 ngày 22/11/2022

Đá gà cựa sắt Thomo trận 12 ngày 22 tháng 11 năm 2022

Video đá gà Thomo trận 13 ngày 22/11/2022

Đá gà cựa sắt Thomo trận 13 ngày 22 tháng 11 năm 2022

Video đá gà Thomo trận 14 ngày 22/11/2022

 

Đá gà cựa sắt Thomo trận 14 ngày 22 tháng 11 năm 2022

Video đá gà Thomo trận 15 ngày 22/11/2022

Đá gà cựa sắt Thomo trận 15 ngày 22 tháng 11 năm 2022

Video đá gà Thomo trận 16 ngày 22/11/2022

Đá gà cựa sắt Thomo trận 16 ngày 22 tháng 11 năm 2022

Video đá gà Thomo trận 17 ngày 22/11/2022

Đá gà cựa sắt Thomo trận 17 ngày 22 tháng 11 năm 2022

Video đá gà Thomo trận 18 ngày 22/11/2022

Đá gà cựa sắt Thomo trận 18 ngày 22 tháng 11 năm 2022

Video đá gà Thomo trận 19 ngày 22/11/2022

Đá gà cựa sắt Thomo trận 19 ngày 22 tháng 11 năm 2022

Video đá gà Thomo trận 20 ngày 22/11/2022

Đá gà cựa sắt Thomo trận 20 ngày 22 tháng 11 năm 2022

Video đá gà Thomo trận 21 ngày 22/11/2022

Đá gà cựa sắt Thomo trận 21 ngày 22 tháng 11 năm 2022

Video đá gà Thomo trận 22 ngày 22/11/2022

Đá gà cựa sắt Thomo trận 22 ngày 22 tháng 11 năm 2022

Video đá gà Thomo trận 23 ngày 22/11/2022

Đá gà cựa sắt Thomo trận 23 ngày 22 tháng 11 năm 2022

Video đá gà Thomo trận 24 ngày 22/11/2022

Đá gà cựa sắt Thomo trận 24 ngày 22 tháng 11 năm 2022

Video đá gà Thomo trận 25 ngày 22/11/2022

Đá gà cựa sắt Thomo trận 25 ngày 22 tháng 11 năm 2022

Video đá gà Thomo trận 26 ngày 22/11/2022

Đá gà cựa sắt Thomo trận 26 ngày 22 tháng 11 năm 2022

Video đá gà Thomo trận 27 ngày 22/11/2022

Đá gà cựa sắt Thomo trận 27 ngày 22 tháng 11 năm 2022

Video đá gà Thomo trận 28 ngày 22/11/2022

Đá gà cựa sắt Thomo trận 28 ngày 22 tháng 11 năm 2022

Xem thêm: Video đá gà thomo ngày 23/11/2022

Secured By miniOrange