Tổng hợp full clip đá gà Thomo – Campuchia ngày 17/11/2022

Như thường lệ dagatructiepthomo.live xin gửi đến anh em tổng hợp các trận đấu trực tiếp đá gà Thomo ngày 17 tháng 11 năm 2022.

Video đá gà thomo trận 1 ngày 17/11/2022

 

Đá gà cựa sắt thomo trận 1 ngày 15 tháng 11 năm 2022

Video đá gà thomo trận 2 ngày 17/11/2022

Đá gà cựa sắt thomo trận 2 ngày 17 tháng 11 năm 2022

Video đá gà thomo trận 3 ngày 17/11/2022

Đá gà cựa sắt thomo trận 3 ngày 17 tháng 11 năm 2022

Video đá gà thomo trận 4 ngày 15/11/2022

Đá gà cựa sắt thomo trận 4 ngày 17 tháng 11 năm 2022

Video đá gà thomo trận 5 ngày 15/11/2022

Đá gà cựa sắt thomo trận 5 ngày 17 tháng 11 năm 2022

Video đá gà thomo trận 6 ngày 15/11/2022

Đá gà cựa sắt thomo trận 6 ngày 17 tháng 11 năm 2022

Video đá gà thomo trận 7 ngày 15/11/2022

Đá gà cựa sắt thomo trận 7 ngày 17 tháng 11 năm 2022

Video đá gà thomo trận 8 ngày 15/11/2022

Đá gà cựa sắt thomo trận 8 ngày 17 tháng 11 năm 2022

Video đá gà thomo trận 9 ngày 15/11/2022

Đá gà cựa sắt thomo trận 9 ngày 17 tháng 11 năm 2022

Video đá gà thomo trận 10 ngày 15/11/2022

Đá gà cựa sắt thomo trận 10 ngày 17 tháng 11 năm 2022

Video đá gà thomo trận 11 ngày 15/11/2022

Đá gà cựa sắt thomo trận 11 ngày 17 tháng 11 năm 2022

Video đá gà thomo trận 12 ngày 15/11/2022

Đá gà cựa sắt thomo trận 12 ngày 17 tháng 11 năm 2022

Video đá gà thomo trận 13 ngày 15/11/2022

Đá gà cựa sắt thomo trận 13 ngày 17 tháng 11 năm 2022

Video đá gà thomo trận 14 ngày 15/11/2022

Đá gà cựa sắt thomo trận 14 ngày 17 tháng 11 năm 2022

Video đá gà thomo trận 15 ngày 15/11/2022

Đá gà cựa sắt thomo trận 15 ngày 17 tháng 11 năm 2022

Video đá gà thomo trận 16 ngày 15/11/2022

Đá gà cựa sắt thomo trận 16 ngày 17 tháng 11 năm 2022

Video đá gà thomo trận 17 ngày 15/11/2022

Đá gà cựa sắt thomo trận 17 ngày 17 tháng 11 năm 2022

Video đá gà thomo trận 18 ngày 15/11/2022

Đá gà cựa sắt thomo trận 18 ngày 17 tháng 11 năm 2022

Video đá gà thomo trận 19 ngày 15/11/2022

Đá gà cựa sắt thomo trận 19 ngày 20 tháng 11 năm 2022

Video đá gà thomo trận 20 ngày 15/11/2022

Đá gà cựa sắt thomo trận 20 ngày 17 tháng 11 năm 2022

Video đá gà thomo trận 21 ngày 15/11/2022

Đá gà cựa sắt thomo trận 21 ngày 17 tháng 11 năm 2022

Video đá gà thomo trận 22 ngày 15/11/2022

Đá gà cựa sắt thomo trận 22 ngày 17 tháng 11 năm 2022

Video đá gà thomo trận 23 ngày 15/11/2022

Đá gà cựa sắt thomo trận 23 ngày 17 tháng 11 năm 2022

Video đá gà thomo trận 24 ngày 15/11/2022

Đá gà cựa sắt thomo trận 24 ngày 17 tháng 11 năm 2022

Video đá gà thomo trận 25 ngày 15/11/2022

Đá gà cựa sắt thomo trận 25 ngày 17 tháng 11 năm 2022

Video đá gà thomo trận 26 ngày 15/11/2022

Đá gà cựa sắt thomo trận 26 ngày 17 tháng 11 năm 2022

Tổng kết

Trên đây là tổng hợp 26 trận gà đá cựa sắt tại Thomo diễn ra vào ngày 17/11/2022. Hy vọng anh em sẽ có những giây phút giải trí hấp dẫn với những trận gà nảy lửa.

 

Secured By miniOrange