Tổng hợp full clip đá gà Thomo – Campuchia ngày 15/11/2022

Nhằm mục đích phục vụ anh em đam mê đá gà khắp mọi miền của cả nước. Hồ Kê sẽ tổng hợp lại các trận hằng ngày để gửi đến anh em. Sau đây là full các trận đá gà Thomo trực tiếp tại đấu trường thomo trong ngày 15 tháng 11 năm 2022.

Video đá gà thomo trận 1 ngày 15/11/2022

Mục lục

 

Đá gà cựa sắt thomo trận 1 ngày 15 tháng 11 năm 2022

Video đá gà thomo trận 2 ngày 15/11/2022

Đá gà cựa sắt thomo trận 2 ngày 15 tháng 11 năm 2022

Video đá gà thomo trận 3 ngày 15/11/2022

Đá gà cựa sắt thomo trận 3 ngày 15 tháng 11 năm 2022

Video đá gà thomo trận 4 ngày 15/11/2022

Đá gà cựa sắt thomo trận 4 ngày 15 tháng 11 năm 2022

Video đá gà thomo trận 5 ngày 15/11/2022

Đá gà cựa sắt thomo trận 5 ngày 15 tháng 11 năm 2022

Video đá gà thomo trận 6 ngày 15/11/2022

Đá gà cựa sắt thomo trận 6 ngày 15 tháng 11 năm 2022

Video đá gà thomo trận 7 ngày 15/11/2022

Đá gà cựa sắt thomo trận 7 ngày 15 tháng 11 năm 2022

Video đá gà thomo trận 8 ngày 15/11/2022

Đá gà cựa sắt thomo trận 8 ngày 15 tháng 11 năm 2022

Video đá gà thomo trận 9 ngày 15/11/2022

Đá gà cựa sắt thomo trận 9 ngày 15 tháng 11 năm 2022

Video đá gà thomo trận 10 ngày 15/11/2022

Đá gà cựa sắt thomo trận 10 ngày 15 tháng 11 năm 2022

Video đá gà thomo trận 11 ngày 15/11/2022

Đá gà cựa sắt thomo trận 11 ngày 15 tháng 11 năm 2022

Video đá gà thomo trận 12 ngày 15/11/2022

Đá gà cựa sắt thomo trận 12 ngày 15 tháng 11 năm 2022

Video đá gà thomo trận 13 ngày 15/11/2022

Đá gà cựa sắt thomo trận 13 ngày 15 tháng 11 năm 2022

Video đá gà thomo trận 14 ngày 15/11/2022

Đá gà cựa sắt thomo trận 14 ngày 15 tháng 11 năm 2022

Video đá gà thomo trận 15 ngày 15/11/2022

Đá gà cựa sắt thomo trận 15 ngày 15 tháng 11 năm 2022

Video đá gà thomo trận 16 ngày 15/11/2022

Đá gà cựa sắt thomo trận 1 ngày 16 tháng 11 năm 2022

Video đá gà thomo trận 17 ngày 15/11/2022

Đá gà cựa sắt thomo trận 17 ngày 15 tháng 11 năm 2022

Video đá gà thomo trận 18 ngày 15/11/2022

Đá gà cựa sắt thomo trận 18 ngày 15 tháng 11 năm 2022

Video đá gà thomo trận 19 ngày 15/11/2022

Đá gà cựa sắt thomo trận 19 ngày 15 tháng 11 năm 2022

Video đá gà thomo trận 20 ngày 15/11/2022

Đá gà cựa sắt thomo trận 20 ngày 15 tháng 11 năm 2022

Video đá gà thomo trận 21 ngày 15/11/2022

Đá gà cựa sắt thomo trận 21 ngày 15 tháng 11 năm 2022

Video đá gà thomo trận 22 ngày 15/11/2022

Đá gà cựa sắt thomo trận 22 ngày 15 tháng 11 năm 2022

Video đá gà thomo trận 23 ngày 15/11/2022

Đá gà cựa sắt thomo trận 23 ngày 15 tháng 11 năm 2022

Video đá gà thomo trận 24 ngày 15/11/2022

Đá gà cựa sắt thomo trận 24 ngày 15 tháng 11 năm 2022

Video đá gà thomo trận 25 ngày 15/11/2022

Đá gà cựa sắt thomo trận 25 ngày 15 tháng 11 năm 2022

Video đá gà thomo trận 26 ngày 15/11/2022

Đá gà cựa sắt thomo trận 26 ngày 15 tháng 11 năm 2022

Video đá gà thomo trận 27 ngày 15/11/2022

Đá gà cựa sắt thomo trận 27 ngày 15 tháng 11 năm 2022

Video đá gà thomo trận 28 ngày 15/11/2022

Đá gà cựa sắt thomo trận 28 ngày 15 tháng 11 năm 2022

Video đá gà thomo trận 29 ngày 15/11/2022

Đá gà cựa sắt thomo trận 29 ngày 15 tháng 11 năm 2022

Video đá gà thomo trận 30 ngày 15/11/2022

Đá gà cựa sắt thomo trận 30 ngày 15 tháng 11 năm 2022

Video đá gà thomo trận 31 ngày 15/11/2022

Đá gà cựa sắt thomo trận 31 ngày 15 tháng 11 năm 2022

Video đá gà thomo trận 32 ngày 15/11/2022

Đá gà cựa sắt thomo trận 32 ngày 15 tháng 11 năm 2022

Video đá gà thomo trận 33 ngày 15/11/2022

Đá gà cựa sắt thomo trận 33 ngày 15 tháng 11 năm 2022

Video đá gà thomo trận 34 ngày 15/11/2022

Đá gà cựa sắt thomo trận 34 ngày 15 tháng 11 năm 2022

Video đá gà thomo trận 35 ngày 15/11/2022

Đá gà cựa sắt thomo trận 35 ngày 15 tháng 11 năm 2022

Video đá gà thomo trận 36 ngày 15/11/2022

Đá gà cựa sắt thomo trận 36 ngày 15 tháng 11 năm 2022

Xem thêm video đá gà Thomo ngày 17/11/2022

Trên đây là 36 trận đấu đá gà cựa sắt được tổ chức tại trường gà thomo campuchia được chúng mình tổng hợp. Dagatructiepthomo.live sẽ luông cố gắng cập nhật các clip trận đấu gà chọi hằng ngày một cách nhanh nhất để phục vụ anh em “đồng kê”.

Secured By miniOrange