Tổng hợp full clip đá gà Thomo – Campuchia ngày 13/11/2022

Nhằm mục đích phục vụ anh em đam mê đá gà khắp mọi miền của cả nước. Hồ Kê sẽ tổng hợp lại các trận  hằng ngày để gửi đến anh em. Sau đây là full các trận đá gà trực tiếp tại đấu trường Thomo trong ngày 13 tháng 11 năm 2022.

Video đá gà thomo trận 1 ngày 13/11/2022

Mục lục


Đá gà siêu kinh điển thomo trận 1 ngày 13 tháng 11 năm 2022

Video đá gà thomo trận 2 ngày 13/11/2022


Đá gà siêu kinh điển thomo trận 2 ngày 13 tháng 11 năm 2022

Video đá gà thomo trận 3 ngày 13/11/2022


Đá gà siêu kinh điển thomo trận 3 ngày 13 tháng 11 năm 2022

Video đá gà thomo trận 4 ngày 13/11/2022


Đá gà siêu kinh điển thomo trận 4 ngày 13 tháng 11 năm 2022

Video đá gà thomo trận 5 ngày 13/11/2022


Đá gà siêu kinh điển thomo trận 5 ngày 13 tháng 11 năm 2022

Video đá gà thomo trận 6 ngày 13/11/2022


Đá gà siêu kinh điển thomo trận 6 ngày 13 tháng 11 năm 2022

Video đá gà thomo trận 7 ngày 13/11/2022


Đá gà siêu kinh điển thomo trận 7 ngày 13 tháng 11 năm 2022

Video đá gà thomo trận 8 ngày 13/11/2022


Đá gà siêu kinh điển thomo trận 8 ngày 13 tháng 11 năm 2022

Video đá gà thomo trận 9 ngày 13/11/2022


Đá gà siêu kinh điển thomo trận 9 ngày 13 tháng 11 năm 2022

Video đá gà thomo trận 10 ngày 13/11/2022


Đá gà siêu kinh điển thomo trận 10 ngày 13 tháng 11 năm 2022

Video đá gà thomo trận 11 ngày 13/11/2022


Đá gà siêu kinh điển thomo trận 11 ngày 13 tháng 11 năm 2022

Video đá gà thomo trận 12 ngày 13/11/2022


Đá gà siêu kinh điển thomo trận 12 ngày 13 tháng 11 năm 2022

Video đá gà thomo trận 13 ngày 13/11/2022


Đá gà siêu kinh điển thomo trận 13 ngày 13 tháng 11 năm 2022

Video đá gà thomo trận 14 ngày 13/11/2022


Đá gà siêu kinh điển thomo trận 14 ngày 13 tháng 11 năm 2022

Video đá gà thomo trận 15 ngày 13/11/2022


Đá gà siêu kinh điển thomo trận 15 ngày 13 tháng 11 năm 2022

Video đá gà thomo trận 16 ngày 13/11/2022


Đá gà siêu kinh điển thomo trận 16 ngày 13 tháng 11 năm 2022

Video đá gà thomo trận 17 ngày 13/11/2022


Đá gà siêu kinh điển thomo trận 17 ngày 13 tháng 11 năm 2022

Video đá gà thomo trận 18 ngày 13/11/2022


Đá gà siêu kinh điển thomo trận 18 ngày 13 tháng 11 năm 2022

Video đá gà thomo trận 19 ngày 13/11/2022


Đá gà siêu kinh điển thomo trận 19 ngày 13 tháng 11 năm 2022

Video đá gà thomo trận 20 ngày 13/11/2022


Đá gà siêu kinh điển thomo trận 20 ngày 13 tháng 11 năm 2022

Video đá gà thomo trận 21 ngày 13/11/2022


Đá gà siêu kinh điển thomo trận 21 ngày 13 tháng 11 năm 2022

Video đá gà thomo trận 22 ngày 13/11/2022


Đá gà siêu kinh điển thomo trận 22 ngày 13 tháng 11 năm 2022

Video đá gà thomo trận 23 ngày 13/11/2022


Đá gà siêu kinh điển thomo trận 23 ngày 13 tháng 11 năm 2022

Video đá gà thomo trận 24 ngày 13/11/2022


Đá gà siêu kinh điển thomo trận 24 ngày 13 tháng 11 năm 2022

Video đá gà thomo trận 25 ngày 13/11/2022


Đá gà siêu kinh điển thomo trận 25 ngày 13 tháng 11 năm 2022

Video đá gà thomo trận 26 ngày 13/11/2022


Đá gà siêu kinh điển thomo trận 26 ngày 13 tháng 11 năm 2022

Video đá gà thomo trận 27 ngày 13/11/2022


Đá gà siêu kinh điển thomo trận 27 ngày 13 tháng 11 năm 2022

Video đá gà thomo trận 28 ngày 13/11/2022


Đá gà siêu kinh điển thomo trận 28 ngày 13 tháng 11 năm 2022

Video đá gà thomo trận 29 ngày 13/11/2022


Đá gà siêu kinh điển thomo trận 29 ngày 13 tháng 11 năm 2022

Video đá gà thomo trận 30 ngày 13/11/2022


Đá gà siêu kinh điển thomo trận 30 ngày 13 tháng 11 năm 2022

Video đá gà thomo trận 31 ngày 13/11/2022


Đá gà siêu kinh điển thomo trận 31 ngày 13 tháng 11 năm 2022

Video đá gà thomo trận 32 ngày 13/11/2022


Đá gà siêu kinh điển thomo trận 32 ngày 13 tháng 11 năm 2022

Video đá gà thomo trận 33 ngày 13/11/2022


Đá gà siêu kinh điển thomo trận 33 ngày 13 tháng 11 năm 2022

Video đá gà thomo trận 34 ngày 13/11/2022


Đá gà siêu kinh điển thomo trận 34 ngày 13 tháng 11 năm 2022

Xem thêm video đá gà Thomo ngày 14/11/2022

 

Secured By miniOrange