Tổng hợp full clip đá gà Thomo – Campuchia ngày 18/12/2022

Tổng hợp 30 đá gà trực tiếp Thomo được tổ chức tại bồ gà 67 diễn ra vào ngày 18/12/2022. Xem video đá gà Thomo được cập nhật hàng ngày tại dagatructiepthomo.live.

30 Video đá gà Thomo ngày 18/12/2022

Video đá gà trực tiếp Thomo ngày 18-12-2022
Video đá gà trực tiếp Thomo ngày 18-12-2022

Trận 1

Trận 2

Trận 3

Trận 4

Trận 5

Trận 6

Trận 7

Trận 8

Trận 9

Trận 10

Trận 11

Trận 12

Trận 13

Trận 14

Trận 15

Trận 16

Trận 17

Trận 18

Trận 19

Trận 20

Trận 21

Trận 22

Trận 23

Trận 24

Trận 25

Trận 26

Trận 27

Trận 28

Trận 29

Trận 30

Secured By miniOrange