Tổng hợp full clip đá gà Thomo – Campuchia ngày 6-3-2023

Full video các trận gà cựa sắt ở đấu trường Thomo – Campuchia diễn ra vào thứ 2 ngày 6/3/2023. Xem ngay các clip xổ gà với độ cực lớn trong ngày tại bồ gà casino 67 & 999 ngay bên dưới.

Full trận đá gà bồ Casino 67 & 999 trường gà Thomo ngày 6/3/2023

Xem live tại trường Thomo - Campuchia hôm nay

Xem lại ngày 5/3

Trận gà thứ 1

Trận gà thứ 2

Trận gà thứ 3

Trận gà thứ 4

Trận gà thứ 5

Trận gà thứ 6

Trận gà thứ 7

Trận gà thứ 8

Trận gà thứ 9

Trận gà thứ 10

Trận gà thứ 11

Trận gà thứ 12

Trận gà thứ 13

Trận gà thứ 14

Trận gà thứ 15

Trận gà thứ 16

Trận gà thứ 17

Trận gà thứ 18

Trận gà thứ 19

Trận gà thứ 20

Trận gà thứ 21

Trận gà thứ 22

Trận gà thứ 23

Trận gà thứ 24

Trận gà thứ 25

Trận gà thứ 26

Trận gà thứ 27

Trận gà thứ 28

Trận gà thứ 29

Trận gà thứ 30

Trận gà thứ 31

Trận gà thứ 32

Trận gà thứ 33

Trận gà thứ 34

Trận gà thứ 35

Trận gà thứ 36

Trận gà thứ 37

Trận gà thứ 38

Trận gà thứ 39

Trận gà thứ 40

Secured By miniOrange