Video gà danh Thomo anh Chiến Râu vs Khả Như ngày 16/10/2022

Trận 1 gà danh Thomo Chiến Râu vs Khả Như ngày 16/10/2022

Gà Chiến Râu vs Khả Như trận 1 ngày 16/10/2022

Trận 2 gà danh Thomo Chiến Râu vs Khả Như ngày 16/10/2022

Gà Chiến Râu vs Khả Như trận 2 ngày 16/10/2022

Secured By miniOrange