Tổng hợp full clip đá gà Thomo – Campuchia ngày 3-3-2023

Tổng hợp các trận đấu tại đấu trường Thomo – Campuchia diễn ra vào thứ 6 ngày 3/3/2023. Xem ngay các trận gà cựa sắt trong ngày ngay bên dưới.

Full trận đá gà bồ Casino 67 & 999 trường gà Thomo ngày 3/3/2023

Xem live tại trường Thomo - Campuchia hôm nay

Xem lại ngày 2/3

Trận gà 1

Trận gà 2

Trận gà 3

Trận gà 4

Trận gà 5

Trận gà 6

Trận gà 7

Trận gà 8

Trận gà 9

Trận gà 10

Trận gà 11

Trận gà 12

Trận gà 13

Trận gà 14

Trận gà 15

Trận gà 16

Trận gà 17

Trận gà 18

Trận gà 19

Trận gà 20

Trận gà 21

Trận gà 22

Trận gà 23

Trận gà 24

Trận gà 25

Trận gà 26

Trận gà 27

Trận gà 28

Trận gà 29

Trận gà 30

Trận gà 31

Trận gà 32

Trận gà 33

Trận gà 34

Trận gà 35

Trận gà 36

Trận gà 37

Trận gà 38

Trận gà 39

Trận gà 40

Trận gà 41

Secured By miniOrange