Tổng hợp full clip đá gà Thomo – Campuchia ngày 28-2-2023

Tổng hợp đá gà đấu trường Thomo thứ 3 ngày 28 2 2023 tại trường gà Campuchia. Xem ngay các trận đấu đá gà Thomo trực tiếp tại bồ gà casino 999 đầy đủ ngay bên dưới.

Full trận đá gà bồ Casino 67 & 999 trường gà Thomo ngày 28/2/2023

Xem tại trường Thomo - Campuchia hôm nay

Xem lại ngày 27/2

Trận xổ gà số 1

Trận xổ gà số 2

Trận xổ gà số 3

Trận xổ gà số 4

Trận xổ gà số 5

Trận xổ gà số 6

Trận xổ gà số 7

Trận xổ gà số 8

Trận xổ gà số 9

Trận xổ gà số 10

Trận xổ gà số 11

Trận xổ gà số 12

Trận xổ gà số 13

Trận xổ gà số 14

Trận xổ gà số 15

Trận xổ gà số 16

Trận xổ gà số 17

Trận xổ gà số 18

Trận xổ gà số 19

Trận xổ gà số 20

Secured By miniOrange