Tổng hợp full clip đá gà Thomo – Campuchia ngày 2-3-2023

Full trận đá gà bồ Casino 67 & 999 trường gà Thomo ngày 2/3/2023

Xem live tại trường Thomo - Campuchia hôm nay

Xem lại ngày 1/3

Trận gà số 1

Trận gà số 2

Trận gà số 3

Trận gà số 4

Trận gà số 5

Trận gà số 6

Trận gà số 7

Trận gà số 8

Trận gà số 9

Trận gà số 10

Trận gà số 11

Trận gà số 12

Trận gà số 13

Trận gà số 14

Trận gà số 15

Trận gà số 16

Trận gà số 17

Trận gà số 18

Trận gà số 19

Trận gà số 20

Trận gà số 21

Trận gà số 22

Trận gà số 23

Trận gà số 24

Trận gà số 25

Trận gà số 26

Trận gà số 27

Trận gà số 28

Trận gà số 29

Trận gà số 30

Trận gà số 31

Trận gà số 32

Trận gà số 33

Trận gà số 34

Trận gà số 35

Trận gà số 36

Secured By miniOrange