Tổng hợp full clip đá gà Thomo – Campuchia ngày 17/2/2023

Tổng hợp các trận đá gà Thomo trực tiếp diễn ra tại đấu trường gà thứ năm ngày 17/2/2023. Tại Casino Thomo 999 & 67 ngày 17 2 đã tổ chức các trận xổ gà với độ rất lớn xem ngay bên dưới.

Full trận đá gà Casino 67 trường gà Thomo ngày 17/2/2023

Xem đá gà trực tiếp hôm nay

Xem lại ngày 16/2

Trận thứ 1

Trận thứ 2

Trận thứ 3

Trận thứ 4

Trận thứ 5

Trận thứ 6

Trận số 7

Trận thứ 8

Trận thứ 9

Trận thứ 10

Trận thứ 11

Trận thứ 12

Trận thứ 13

Trận thứ 14

Trận thứ 15

Trận thứ 16

Trận thứ 17

Trận thứ 18

Trận thứ 19

Trận thứ 20

Trận thứ 21

Trận thứ 22

Trận thứ 23

Trận thứ 24

Trận thứ 25

Trận thứ 26

Trận thứ 27

Trận thứ 28

Trận thứ 29

Trận thứ 30

Trận thứ 31

Trận thứ 32

Trận thứ 33

Secured By miniOrange