Tổng hợp full clip đá gà Thomo – Campuchia ngày 14/2/2023

Tổng hợp các trận trực tiếp đá gà diễn ra tại đấu trường gà Thomo ngày 14/2/2023. tại bồ gà casino 67 Thomo cực kỳ hấp dẫn từ những trận gà độ tiền lớn.

Full trận đá gà Casino 67 trường gà Thomo ngày 14/2/2023

Xem live hôm nay

Xem lại ngày 13/2

Video đá gà trường gà Thomo casino 999 & 67 ngày 14/2/2023
Video đá gà trường gà Thomo casino 999 & 67 ngày 14/2/2023

Trận thứ 1

Trận thứ 2

Trận thứ 3

Trận thứ 4

Trận thứ 5

Trận thứ 6

Trận số 7

Trận thứ 8

Trận thứ 9

Trận thứ 10

Trận thứ 11

Trận thứ 12

Trận thứ 13

Trận thứ 14

Trận thứ 15

Trận thứ 16

Trận thứ 17

Trận thứ 18

Trận thứ 19

Trận thứ 20

Trận thứ 21

Trận thứ 22

Trận thứ 23

Trận thứ 24

Trận thứ 25

Trận thứ 26

Trận thứ 27

Trận thứ 28

Trận thứ 29

Secured By miniOrange