Video 2 trận gà danh thomo gà A 3 gà ngày 15/11/2022

Trận 1 gà A 3 gà ngày 15/11/2022

Trận 1 đá gà A 3 gà ngày 15/11/2022

Trận 2 gà A 3 gà ngày 15/11/2022

Trận 2 đá gà A 3 gà ngày 15/11/2022

Secured By miniOrange